MEDÁK 2015

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:   kroužek mladých včelařů – VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI, Humanitární sdružení PROTEBE, Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, Praha 2 – Vyšehrad, 128 41, vcelarici@seznam.cz

V rámci našich celostátních aktivit propagujících včelařství  v y h l a š u j e m e  soutěž MEDÁK 2015.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni výrobci (prodejci) keramických, nebo porcelánových „medáků“ (speciálních nádob či hrníčků na med), kteří mají zájem podpořit včelařství propagací svých výrobků.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Zaslat dobře zabalený soutěžní MEDÁK na výše uvedenou adresu do 31. srpna 2015
  • V září 2015 bude organizátory vytvořena fotodokumentace soutěžních MEDÁKŮ, která bude umístěna na FCB skupině MED.  Zde proběhne facebooková soutěž o MEDÁK, který zde získá největší počet laiků do půlnoci 31. října 2015 (první tři vítězové budou oceněni).
  • Druhá část soutěže proběhne na webových stránkách vcelistraz.cz (paralelně na vcelarici.cz), kde budou moci návštěvníci webů hlasovat formou ankety rovněž do půlnoci 31. října 2015. Tři vítězové této soutěže budou rovněž oceněni a zveřejněni.
  • Třetí část soutěže proběhne formou přímého vystavení soutěžních MEDÁKŮ na vybrané akci organizátorů soutěže v měsíci říjnu 2015. Zde budou o vítězi rozhodovat návštěvníci akce.
  • Vítězové těchto tří soutěží budou zveřejněni na webech organizátorů, patronů a médií. Ceny těmto vítězům budou předány na Společenském setkání včelařů v Praze v prosinci 2015.
  • Každý soutěžní MEDÁK bude mít vytvořenu vlastní webovou stránku na webu vcelistraz.cz. Na této stránce budou kromě fotografie a popisu samotného MEDÁKU uvedeny podrobné informace o jeho výrobci (prodejci) i s kontakty a odkazy na jeho vlastní webové prezentace.
  • Ze všech soutěžních MEDÁKŮ budou organizátory vylosovány tři, jejichž výrobci (prodejci) získají tříměsíční reklamně-soutěžní blok na webu risk-zisk.cz, který má vysokou návštěvnost.
  • UPOZORNĚNÍ – soutěžní MEDÁKY se nevracejí. Zůstanou v držení organizátorů soutěže kde budou využity na výstavních a prezentačních včelařských akcích v následujících letech.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI AKCE MEDÁK 2015:

  • ARTkeramika.cz - Výroba, prodej a servis keramických a hrnčířských výrobků a zařízení.

Anketa

Pro jaký typ CERTIFIKÁTU by jste se rozhodli pokud byste chtěli podpořit projekt SKUTEČNÝ DÁREK, který organizuje spolek ČLOVĚK V TÍSNI?

Celkový počet hlasů: 4463

Kontakt

VČELÍ STRÁŽ, z.s. Čs. legií 1874
269 01 Rakovník

IČ:227 30 885
+420 604 739 121 vcelistraz@seznam.cz