CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE

VČELÍ STRÁŽ, z.s. pořádala v termínu 19. - 21. října 2018 v Praze (Hotel MAtura) svůj tradiční celostátní Seminář pro vedoucí kroužků včelařské mládeže.  Program semináře naleznete zde PROGRAM.docx (50880).

Pár fotografií ze semináře:

BESEDY A PŘEDNÁŠKY

V roce 2018 uspořádali členové spolku VČELÍ STRÁŽ přez 369 přednášek a besed pro děti, mládež a laickou veřejnost na téma včely, včelařství a ostatní včelí opylovatelé. Tyto vzdělávací akce probíhaly jak na jednotlivých MŠ, ZŠ, SŠ tak i přímo na včelích stanovištích jednotlivých přednášejících a lektorů VS.

KOMERČNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH BESED A PŘEDNÁŠEK

DIFERENCOVANÉ SKUPINY PRO KTERÉ PŘIPRAVUJEME PROGRAMY - PŘEDNÁŠKY:

 • žáci mateřských škol
 • děti ve školních družinách
 • žáci prvního stupně základních škol
 • žáci druhého stupně základních škol
 • studenti středních škol
 • pedagogičtí pracovníci
 • účastníci letních táborů
 • dospělí - senioři

TÉMATA PŘEDNÁŠEK A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ:

 • včely a včelařství
 • hmyzí opylovatelé
 • včelí produkty

 ZÁJEMCI O VZDĚLÁVACÍ AKCI  ZÍSKAJÍ VÍCE INFORMACÍ - ZDE 

Anketa

Pro jaký typ CERTIFIKÁTU by jste se rozhodli pokud byste chtěli podpořit projekt SKUTEČNÝ DÁREK, který organizuje spolek ČLOVĚK V TÍSNI?

Celkový počet hlasů: 4663

Povídání o včeličkách s dětmi z mateřské školy.

Také středoškoláci rádi získávají infomace o hmyzích opylovatelích.

Kontakt

VČELÍ STRÁŽ, z.s. Čs. legií 1874
269 01 Rakovník

IČ:227 30 885
+420 604 739 121 vcelistraz@seznam.cz