Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008

03.06.2009 18:42

(Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správy ČR)

 

Med  (str.9)

Vzorky tuzemského medu pro vyšetření obsahu cizorodých látek byly odebírány ve výkupnách medu nebo

v závodech na zpracování medu. Měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů

(PCB), insekticidů, pyrethroidů a veterinárních léčiv včetně zakázaných léčiv (chloramfenikol, nitrofurany) nebyly

prokázány. Je to stejně příznivý stav jako v loňském roce a předchozích letech. Obsah chemických prvků (těžkých

kovů) byl velmi nízký. Všechny hodnoty ležely v intervalu do 50 % hygienických limitů. Přítomnost izotopů

radioaktivního cesia nebyla v medu prakticky změřena s výjimkou jednoho vzorku s velmi nízkou aktivitou cesia

(137Cs).

Anketa

Pro jaký typ CERTIFIKÁTU by jste se rozhodli pokud byste chtěli podpořit projekt SKUTEČNÝ DÁREK, který organizuje spolek ČLOVĚK V TÍSNI?

Celkový počet hlasů: 3842

Kontakt

VČELÍ STRÁŽ, z.s. Vladislavova 248
269 01 Rakovník

IČ:227 30 885
+420 604 739 121 vcelistraz@seznam.cz